بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96
  • برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96
  • برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96
  • برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96
  • برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته 724 ثبت سکته مغزی بیمارستان در23مهرماه96، به ریاست دکترمحمدشکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضا برگزارشد  . در این جلسه بر لزوم آموزش عمومی و رسانه ای به منظور ارتقاء آگاهی مردم تاکید گردید .