بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • عیادت مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور از دانش آموز تصادفی دربیمارستان  حضرت ولیعصر(عج)فسا عیادت مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور از دانش آموز تصادفی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • عیادت مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور از دانش آموز تصادفی دربیمارستان  حضرت ولیعصر(عج)فسا عیادت مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور از دانش آموز تصادفی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • عیادت مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور از دانش آموز تصادفی دربیمارستان  حضرت ولیعصر(عج)فسا عیادت مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور از دانش آموز تصادفی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز چهارشنبه 26 مهرماه 96، دکتر نائینی ،مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور، ضمن عیادت از دانش آموز 17 ساله فسایی ، سرعت عمل کادر درمانی بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا را در ارائه خدمات درمانی قابل تقدیر دانست.
دکتر شکوهیان رئیس بیمارستان هم با اشاره به وضیعت این بیمار گفت : این بیمار از ناحیه سر دچار ضربه مغزی شده بود ، که با اقدام و تشخیص سریع پزشکان متخصص و کادر درمانی بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر در بخش مراقبتهای ویژه بستری میباشد  .
شایان ذکر است روز گذشته این دانش آموز به همراه یکی دیگر از دانش آموزان که با موتورسیکلت در حال رفتن به مدرسه بود در مسیر با یک دستگاه پراید تصادف کردند که یکی از آنها در دم جان باخت.