بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • از پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمداز پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمد
  • از پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمداز پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمد
  • از پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمداز پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمد
  • از پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمداز پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمد
  • از پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمداز پرسنل جدیدالورودی بیمارستان آزمون بعمل آمد

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،پنج شنبه 27مهرماه96، آزمون ورودی پرسنل جدیدالورود پرستاری، اتاق عمل وبیهوشی توسط واحدهای آموزش،ایمنی وکنترل عفونت بیمارستان برگزار گردید.

گفتنی است پرسنل مذکور در این راستا  کلاس های توجیهی را قبلا گذرانده بودند .