بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستانبرگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان
  • برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستانبرگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان
  • برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستانبرگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان
  • برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستانبرگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان
  • برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستانبرگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان
  • برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستانبرگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان
  • برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستانبرگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان

         به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی در روزدوشنبه 24 مهرماه ماه 96 به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور اعضا تشکیل گردید.

دراین جلسه دبیرمحترم کمیته اخلاق پزشکی، به ارائه گزارش وپیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبلی پرداخت.

درادامه، حضارضمن بیان مسائل ومشکلات موجود، درخصوص چک لیست طرح انطباق مورد بررسی وپایش قرار گرفت .