بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافیراند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافی
  • راند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافیراند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافی
  • راند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافیراند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافی
  • راند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافیراند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافی
  • راند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافیراند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافی
  • راند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافیراند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافی
  • راند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافیراند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافی
  • راند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافیراند مدیریتی ایمنی آنژیوگرافی

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، راندمدیریتی ایمنی بخش آنژیوگرافی بیمارستان امروز دوشنبه مورخ 1/8/96 به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور پرسنل بخش مذکور ومدیران بیمارستان صورت گرفت .

در این جلسه بر فعال بودن بخش آنژیوگرافی در کل ایام سال تاکیدگردید.