بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، همزمان با اول آبان، روز آمار وبرنامه ریزی، دکترمحمدشکوهیان ریاست بیمارستان به همراه مدیر امور عمومی، مترون، سوپروایزر آموزشی ومسئولین روابط عمومی، کارگزینی و دفتر بهبود کیفیت بیمارستان، ضمن حضور در واحد مدیریت سلامت بیمارستان، بااهدای شاخه گل وشیرینی از مسئول وکارکنان واحد مذکور تقدیر نموده واین روز را به ایشان تبریک گفتند.