بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،  پرسنل مامایی بیمارستان "دوره آموزشی مهارتهای ویژه زایمان طبیعی " را طی 4 مرحله  توسط متخصصین زنان وزایمان فراگرفتند .