بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسی

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،  کمیته مرگ ومیر وآسیب شناسیبیمارستان در تاریخ  3آبان ماه 96 ، به ریاست دکتر محمد شکوهیان تشکیل جلسه داد.

گفتنی است در این جلسه بر روند اصلاح فرآیند و روسها و ارتقای ویزیت تاکید گردید .