بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اقتصاد درمان آبان ماه بیمارستان، به ریاست دکترسهراب پور ، معاون محترم درمان دانشگاه وباحضوردکترشکوهیان، ریاست محترم بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا وسایر اعضادرتاریخ 14/8/96تشکیل جلسه داد.

در این کمیته در خصوص اصلاح روند بررسی وارسال اسناد وهمچنین رفع مشکلات بیمه ای بحث وگفتگو گردید .