بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،  کارگاه آموزشی شیر مادر، با هدف افزایش سطح آگاهی و عملکرد پرستاران و ماماها مطابق با آخرین استانداردهای  روز، به مدت 4 ساعت توسط  اساتید متخصص اطفال ونوزادان و زنان، به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان برای پرستاران و ماماهای بخش های زایشگاه، اطفال ونوزادان، زنان وزایمان وهمچنین جراحی عمومی زنان برگزار گردید .