بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

   اهم اقدامات انجام شده از تاریخ ۲۱الی ۲۵آبان

1-حضور در جلسه اموزشی احیا پیشرفته در تاریخ  20 آبان

2- شرکت در جلسه بررسی سند چهار ساله عمرانی در تاریخ20 آبان

3- حضور در جلسه اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها در تاریخ21 آبان

4-شرکت در جلسه اموزشی کارگاه شیر مادر، 22 آبان

5-حضور در کمیته بهداشت محیط در تاریخ 22آبان

6-شرکت در جلسه بررسی مشکلات کمک بهیاران در تاریخ  23 آبان

7-حضور در جلسه اموزشی تریاژ در تاریخ 23  آبان

8-بازدید از بخشهای جراحی زنان و مردان و ای سی یو جراحی در تاریخ 23 آبان

9-حضور در جلسه بررسی  کد بیمه ای انژیوگرافی در تاریخ  23آبان

10- بازدید از بخشهای سی سی یو و پست سی سی یو به همراه مسئول دفتر بهبود کیفیت و سوپروایزر اموزشی در تاریخ25 آبان

11-راند روزانه از بخش اورژانس و حضور در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات درمانی بیماران

12-دریافت و ارسال نامه ها و پاسخگویی به ارباب رجوع در اسرع وقت