بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • برگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا
 • برگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس احیای قلبی ریوی پیشرفته براساس AHA2015 باتاکید بر آخرین تغییرات صورت پذیرفته ،توسط کارشناس آموزش کارکنان در بیمارستان در تاریخ های 13 و20 و27 آبان ماه 1396 برگزار گردید.

اهم موارد مطرح شده در این کنفرانس به شرح ذیل می باشد :

 • ·تاکید بر فشردن قفسه سینه (chest compression) به تنهایی برای کسی که آموزش های اضافی ندیده است و ادامه این عمل تا زمانی فردآموزش دیده یا تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی فرا می رسند،Hands only-CPR 
 • ·تعداد دفعات chest compression توصیه شده،۱۰۰ الی ۱۲۰ بار در دقیقه می باشد.یعنی حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰ بار در دقیقه فشردن قفسه سینه انجام گیرد و نباید از ۱۲۰ تجاوز کند.
 • ·عمق میزان فشار chest compression(فشردن قفسه سینه)۵ الی ۶ سانتی متر (توصیه می شود.یعنی برای بالغین بالاتر از ۲ اینچ اما نباید بیش از ۶ سانتی متر (حدود ۲/۴ اینچ)تجاوز کند.
 • ·تماس بااورژانس در حین CPR به وسیله موبایل،برای فعال کردن EMS و همچنین دریافت راهنمایی از متصدی دیسپچ.
 • ·وازوپرسین از چرخه ACLS حذف و تاکید بر مدیریت سریعاپی نفرینشده است.
 • ·استفاده از اکسیژن حداکثر در طول CPR و بعد از ROSC،اکسیژن طوری تیتره کنید که میزان اشباع اکسیژن شریانی در ۹۴% حفظ شود.
 • ·درصورتی که از راه هوایی پیشرفته استفاده می کنید،هر ۶ ثانیه یک بار ونتیله کنید (۱۰ تنفس در دقیقه)
 • ·پایین بودن CO2 انتهای بازدمی در بیماران اینتوبه پس از ۲۰دقیقه CPR نشان دهنده احتمال بقای خیلی پایین است واین فاکتور باید همراه با سایر فاکتورهایی که در تعیین خاتمه CPR به ما کمک می کند،استفاده شود.
 • ·استفاده روتین ازلیدوکائینبعد از ROSC توصیه نمی شود.با این حال ممکن است شروع یا ادامه تجویز لیدوکائین بعد از ROSC در طول فیبریلاسیون بطنی و تاکیکاردی بطنی بدون نبض،موردنظر قرار گیرد.
 • ·مدیریت دما:شواهد جدید نشان می دهد که رنج دما بین ۳۲ الی ۳۶ درجه سانتی گراد در ۲۴ ساعت اول،بعد ازایست قلبی قابل قبول ترمی باشد.