بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

        اهم اقدامات فعالیت های انجام شده از تاریخ ۱۱الی ۱۶اذر ماه

1-راند بخشهای سی سی یو ، پست سی سی یو،داخلی ، داخلی جراحی، جراحی مردان، ای سی یو و ای سی یو قلب با حضورریاست محترم بیمارستان و مدیر امور عمومی در تاریخ ۱۱اذر ماه

2-حضور در کمیته اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش هزینه ها در تاریخ ۱۱اذر

3-شرکت در کمیته رفاهی بیمارستان در تاریخ ۱۲ اذر

4-حضور در جلسه اموزشی کار با تجهیزات پزشکی در تاریخ ۱۶اذر

5-بازدید از بخشهای اطفال و gyn با حضور سوپروایزرین اموزشی و کنترل عفونت

6-بازدید مستمر از بخش اورژانس

7-دریافت و ارسال نامه ها و پاسخگویی به ارباب رجوع  به صورت منظم

8-حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده بیماران

9-حضور در جلسه اورژانس بیمارستان