بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • گرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساگرامیداشت روز دانشجو با حضور معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

 

 

روز قلم های ایستاده، روز فکر های خلاق


روز اندیشه های نو ، روز تو ، روز دانشجو مبارک

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، در روز شنبه مورخ 11آذرماه 96 ، دکترغلامپور، معاون آموزش دانشگاه به همراه دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان وسایرمدیراندانشگاه وبیمارستان، ضمن حضور در بخش های مختلف بیمارستان، در بین دانشجویان حاضر شدند وبا اهدای شاخه گل وشیرینی، روز دانشجو را به دانشجویان تبریک گفتند .