بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی پایه، توسط دکتر زهره واسعی، متخصص طب اورژانس، برای کلیه پرسنل بیمارستان در روز شنبه مورخ 18/9/96 برگزار گردید.

شایان ذکر است یه علت استقبال خوب وکمبودفضای آموزشی، در آینده نزدیک همین دوره ،برگزار خواهد گردید .

پاره ای از مطالب مطرح شده در این کارگاه آموزشی :

Slide1.JPGSlide2.JPGSlide3.JPGSlide4.JPGSlide5.JPGSlide6.JPGSlide7.JPGSlide8.JPGSlide9.JPGSlide10.JPGSlide11.JPGSlide12.JPGSlide13.JPGSlide14.JPGSlide15.JPGSlide16.JPGSlide17.JPGSlide18.JPGSlide19.JPGSlide20.JPGSlide21.JPGSlide22.JPGSlide23.JPGSlide24.JPGSlide25.JPGSlide26.JPGSlide27.JPGSlide28.JPGSlide29.JPGSlide30.JPGSlide31.JPGSlide32.JPGSlide33.JPGSlide34.JPGSlide35.JPGSlide36.JPGSlide37.JPGSlide38.JPGSlide39.JPGSlide40.JPGSlide41.JPG