بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

       به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه هیات اجرایی بیمارستان، به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور سایر اعضای کمیته در روزسه شنبه 21/9/96تشکیل گردید.

گفتنی است در این جلسه، دکتر شکوهیان ضمن تاکید بر لزوم گزارش دهی مستمر مسئولین ، ایشان را به تهیه پاورپوئینت هایی جهت ارائه عملکرد وکارهای انجام شده در هر واحدملزم نمود.