بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  اهم اقدامات فعالیت های انجام شده از تاریخ 19 الی 23 آذر ماه

 

 

1-حضور در جلسه مسئولین خدمات پرستاری دانشگاه با مترونهای بیمارستانها و کارشناسان اداره در محل معاونت درمان در تاریخ ۱۹اذر

2-شرکت در جلسه فرایند های برگزار شده در معاونت درمان در تاریخ ۲۱اذر ماه

3-حضور در جلسه هیات اجرایی بیمارستان در تاریخ۲۱اذرماه

4-شرکت در جلسه هماهنگی با مسئولین بخشهای مرتبط با نوزادان در تاریخ ۲۲اذر

5-حضور در کمیته دارو و درمان در تاریخ ۲۲اذرماه

6-راند ممیزی از بخش اتفاقات با حضور سوپر وایزر کنترل عفونت در تاریخ ۲۲اذر ماه

7-برگزاری جلسه با سرپرستاران و سوپروایزر کنترل عفونت و مسئول دفتر بهبود کیفیت و مسئول تجهیزات پزشکی در تاریخ ۲۳اذر

8-بازدید مستمر از بخشها و حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده بیماران

9-دریافت و ارسال نامه ها و پاسخگویی به ارباب رجوع در اسرع وقت

10-پیگیری نیرو‌ های خروجی و جدید الورود و کار دانشجویی و اموزش اولیه به ایشان به صورت مستمر