بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته دارو ودرمان در روزچهارشنبه مورخ 96/9/22 ، دردفتر ریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد.  در این کمیته بر اطلاع رسانی به پرسنل درمانی مبنی بر بازدید ازبخش های داروخانه وهمچنین لینک دارویاب در بخش پیوندهای سایت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) وهمچنین چک این بخش هاجهت دسترسی به مستندات اعتباربخشی تاکیذ گردید .