بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید دکتر حیدرزاده بازرس وزارتخانه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،25 آذر ماه 96، دکترحیدرزاده، رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت به همراه دکتر پارسا از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در حضور دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان، سرکار خانم مرادی مترون بیمارستان وتعدادی از مدیران وکارشناسان دانشگاه علوم پزشکی فسا وبیمارستان، واحدهای ان آی سی یو، زایشگاه ونوزادان را جهت پایش و بررسی شاخص های سلامت مادر ونوزاد بازدید نمودند .

خاطر نشان می گردد بعد از بررسی  های انجام شده، دکتر حیدرزاده ضمن ابراز رضایت ، شاخص های مذکور را در این واحدها نسبت به شاخص های کشوری در شرایط مطلوب ارزیابی نمودند .