بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

   به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کارگاه آموزشی سکته های قلبی ، توسط دکتر الکامل، متخصص قلب وعروق، برای  پرسنل درمان بیمارستان در 2 تاریخ 9/9/96 و 25/9/96   برگزار گردید.

اهم مطالب مطرح شده در این دوره به شرح ذیل می باشد :

Slide3.JPGSlide4.JPGSlide5.JPGSlide6.JPGSlide7.JPGSlide8.JPGSlide9.JPGSlide10.JPGSlide11.JPGSlide12.JPGSlide13.JPGSlide14.JPGSlide15.JPGSlide16.JPGSlide17.JPGSlide18.JPGSlide19.JPGSlide20.JPGSlide21.JPGSlide22.JPGSlide23.JPGSlide24.JPGSlide25.JPGSlide26.JPGSlide27.JPGSlide28.JPGSlide29.JPGSlide30.JPGSlide31.JPGSlide32.JPGSlide33.JPGSlide34.JPGSlide35.JPGSlide36.JPGSlide37.JPGSlide38.JPGSlide39.JPGSlide40.JPGSlide41.JPGSlide42.JPGSlide43.JPGSlide44.JPGSlide45.JPGSlide46.JPGSlide47.JPGSlide48.JPGSlide49.JPGSlide50.JPGSlide51.JPGSlide52.JPGSlide53.JPGSlide54.JPGSlide55.JPGSlide56.JPGSlide57.JPGSlide58.JPGSlide59.JPGSlide60.JPGSlide61.JPGSlide62.JPGSlide63.JPGSlide64.JPGSlide65.JPGSlide66.JPGSlide67.JPGSlide68.JPGSlide69.JPGSlide70.JPGSlide71.JPGSlide72.JPGSlide73.JPGSlide74.JPGSlide75.JPGSlide76.JPGSlide77.JPGSlide78.JPGSlide79.JPGSlide80.JPGSlide81.JPGSlide82.JPGSlide1.JPGSlide2.JPG