بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری
  • بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری
  • بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری
  • بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری
  • بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری
  • بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری
  • بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری
  • بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری بازدید امام جمعه فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) و عیادت از بیماران بستری

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، در روزچهارشنبه مورخ 96/9/29 ، حجه الاسلام جمالی زاده امام جمعه فسا ضمن حضوردربیمارستان حضرت ولیعصر( عج )فسا، با همراهی دکتر محمدشکوهیان ریاست بیمارستان ،از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید و از بیماران بستری عیادت نمودند .

شایان ذکر است سرآغاز این برنامه صمیمی ، اقامه نماز جماعت ظهر وعصر در محل نمازخانه وهمراه سرای  خیرساز بیمارستان بود .

حجه الاسلام جمالی زاده طی سخنانی دربین نماز ظهر وعصر، ضمن مقدس شمردن شغل وحرفه پزشکی از دیدگاه آیات وروایات و رفیع دانستن منزلت افرادی که در درمان انسانها سهیم هستند، بر ارائه خدمت خالصانه به مردم تاکید نمود و از تلاش های مجموعه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تقدیر کرد.