بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

 

اهم اقدامات انجام شده از تاریخ ۲۵اذر تا اول دی

 

1-حضور در جلسه اموزشی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه در تاریخ ۲۵اذر

2-شرکت در کمیته اخلاق پزشکی در تاریخ ۲۵اذر

3-راند نظارتی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان از بخش سی سی یو در تاریخ ۲۶ اذر

4-حضور در کمیته اقتصاد مقاومتی  و بررسی چینش نیروهای انسانی در تاریخ ۲۶اذر

5-حضور در کمیته ۲۴۷در معاونت درمان مورخ ۲۷اذر

6-شرکت در کمیته ۷۲۴در معاونت درمان مورخ ۲۷اذر

7-حضور در جلسه اموزشی حقوق شهروندی در دانشگاه در تاریخ ۲۸اذر

8-همراهی امام جمعه محترم و هیات همراه در بازدید از بخشهای درمانی مورخ ۲۹اذر

9-حضور در مراسم تکریم ومعارفه مدیر محترم داخلی بیمارستان در تاریخ ۳۰اذر

10-حضور در جلسه ایمنی و مدیریت خطر در ناریخ ۳۰اذر

11-بازدید از بیماران بخش اتفاقات سطح سه با حضور ریاست محترم بیمارستان در تاریخ ۳۰اذر

12-همراهی با مترون و مسئول بخش ان ای سی یو بیمارستان جهرم در بازدید از بخش ان ای سی یو بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا مورخ ۳۰اذر

13-بازدید از بخشهای درمانی به طور مستمر و حضور روزانه در دفتر سوپر وایزری و دریافت اخرین اقدامات درمانی بیماران

14-دریافت و ارسال نامه ها و پاسخگویی به ارباب رجوع و بررسی شکایات و پیشنهادات و انتقادات در اسرع وقت