بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  •  تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  •  تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  •  تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  •  تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  •  تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا تشکیل جلسه آذرماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اخلاق پزشکی به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور اعضا تشکیل گردید.

دراین جلسه دبیرمحترم کمیته اخلاق پزشکی، به ارائه گزارش وپیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبلی پرداخت و درمورد پوشش حرفه ای دانشجویان بالینی مباحثی مطرح گردید.

در پایان نیزحضارضمن بیان مسائل ودیدگاه های خود، درخصوص راهکارهای لازم به بحث وگفتگو پرداختند .