بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسااولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسااولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسااولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسااولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسااولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسااولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسااولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسااولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز یک شنبه 3 دی ماه 96 ،اولین جلسه کمیته اقامه نماز بیمارستان، به ریاست دکترشکوهیان، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) وباحضور اعضای این کمیته تشکیل گردید.

این کمیته با رویکرد تعالی وبسط فرهنگ نماز و ایجاد انگیزه و بررسی راهکارهای تشویق پرسنل و همراهان بیمار جهت شرکت در فریضه نماز جماعت با توجه به اهمیت این فریضه الهی ، شروع به کار نموده است.

گفتنی است حضار درجلسه  به بحث وتبادل نظر وارائه راهکار پرداختند وتصمیماتی اتخاذ گردید.