بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  

  هرکس نفسی راحیات بخشد، مثل آن است که همه ی مردم راحیات بخشیده است .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، باموافقت خانواده مرحومه نیلوفر رواج، دانشجوی 18 ساله استهباناتی،امروز سه شنبه96/10/5 ، عمل جراحی برداشتن2 کلیه وکبدو پانکراس ایشان ،دراتاق عمل بیمارستان انجام شد .
گفتنی است : این
چهارمین اهداء عضو در سال 1396در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا می باشد که به 4هموطن نیازمند پیوند ، زندگی دوباره می بخشد.