بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

 

 

اهم اقدامات انجام شده در تاریخ ۲الی ۷دی ماه

 

 

1-حضور در جلسه هیات بدوی شهرستان در تاریخ ۲دی

2-حضور در جلسه شورای هماهنگی پرستاری جهت برگزاری جشن پرستاری در تاریخ ۳دی

3-حضور در جلسه ستاد اقامه نماز در تاریخ ۳دی

4-حضور در جلسه اصلاح فرایند ورودی نیروهای طرحی در دانشگاه {واحد منابع انسانی }در تاریخ ۵دی

5-راند بخش اتفاقات بستری و سرپایی با حضور سوپروایزر اموزشی در تاریخ ۵دی

6-حضور در جلسه نظام پرستاری در تاریخ ۶دی

7-حضور در جلسه هیات اجرایی بیمارستان  در تاریخ ۶دی

8- نشست با دکتر میرزابیگی مشاور وزیر و مدیرکل کار آفرینی وزارت بهداشت و هیات رئیسه و هیات نظام پرستاری و مدیران و سرپرستاران در تاریخ ۶دی

9-جلسه با  سرپرستاران با حضور مسئول دفتر بهبود کیفیت و کارشناس بهداشت حرفه ای

10-بازدید مستمر از بخش ها و حضور روزانه در دفتر پرستاری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده برای بیماران .و دریافت نظرات و انتقادات و پیشنهادات سوپروایزرین

11-دریافت و ارسال نامه ها و پاسخگویی به ارباب رجوع و بررسی شکایات و مشکلات پرسنل و بیماران روزانه

12-بررسی نیروهای خروجی و جایگزین برحسب مورد و توجیه ایشان در مورد قوانین و مقررات{نیروی طرحی .کار دانشجویی }و ...