بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری کارگاه عملی CPCRبرگزاری کارگاه عملی CPCR
  • برگزاری کارگاه عملی CPCRبرگزاری کارگاه عملی CPCR
  • برگزاری کارگاه عملی CPCRبرگزاری کارگاه عملی CPCR
  • برگزاری کارگاه عملی CPCRبرگزاری کارگاه عملی CPCR
  • برگزاری کارگاه عملی CPCRبرگزاری کارگاه عملی CPCR

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه عملی CPCR  در تاریخ های 7 ، 14، 21 و 28 دی ماه توسط متخصصین بیهوشی و مسئول CPCR  بیمارستان جهت کلیه پرسنل بخش اورژانس در حال برگزاری می باشد .