بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

          به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه هیات اجرایی بیمارستان، به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور سایر اعضای کمیته در روز سه شنبه 12/10/96تشکیل گردید.

در این جلسه و بنا به برنامه ریزی قبلی، سوپروایزرآموزشی بیمارستان، گزارش عملکرد حوزه آموزش بیمارستان را در قالب پاورپوئینت برای حضار ارائه نمود که با استقبال وتمجید حضارمواجه گردید و در پایان، دکتر شکوهیان از عملکرد شایسته و همچنین نحوه مناسب ارائه آن، تقدیر نمودند.