بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامنتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامن
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامنتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامن
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامنتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامن
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامنتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامن
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامنتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامن
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامنتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامن
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامنتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامن
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامنتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضوردکتر پاکدامن

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،در روز دوشنبه مورخ 25/10/96  اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساباحضور دکتر پاکدامن، رئیس جدید بیمارستان ودکتر شکوهیان، رئیس سابق وسایر مدیران اجرایی تشکیل گردید .

در ابتدای این جلسه  دکتر پاکدامن اهداف وبرنامه های کاری خویش را تبیین نمودو از زحمات همه کارکنان و مدیران خصوصا دکتر شکوهیان تقدیر نمود .در ادامه آقای علیپور، مدیر داخلی بیمارستان به معارفه مدیران پرداخت وسپس دکتر شکوهیان ضمن خیرمقدم به ریاست جدید بیمارستان وآرزوی توفیق برای ایشان، اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف درمانی، عمرانی، نیروی انسانی و ... را تشریح نمود .

در پایان نیز ازمجاهدت ها وتلاش های قریب به 6 ساله دکتر شکوهیان تجلیل به عمل آمد .