بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، مهندس خیراتی کارشناس مسوول پایش مراقبتهای درمانی(MCMC) سازمان اورژانس کشور از اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید نمود.

مهندس خیراتی ضمن عیادت از بیماران بخش اورژانس بیمارستان و بازدید از پروژه توسعه اتفاقات، میزان رضایت مندی بیماران از خدمات  را بسیار خوب ارزیابی کرد.