بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • مسئول واحد رفاهی بیمارستان خبر داد: استقبال بی نظیر کارکنان بیمارستان وخانواده های ایشان از سانس اختصاصی نمایش تئاترطنزمسئول واحد رفاهی بیمارستان خبر داد: استقبال بی نظیر کارکنان بیمارستان وخانواده های ایشان از سانس اختصاصی نمایش تئاترطنز
  • مسئول واحد رفاهی بیمارستان خبر داد: استقبال بی نظیر کارکنان بیمارستان وخانواده های ایشان از سانس اختصاصی نمایش تئاترطنزمسئول واحد رفاهی بیمارستان خبر داد: استقبال بی نظیر کارکنان بیمارستان وخانواده های ایشان از سانس اختصاصی نمایش تئاترطنز
  • مسئول واحد رفاهی بیمارستان خبر داد: استقبال بی نظیر کارکنان بیمارستان وخانواده های ایشان از سانس اختصاصی نمایش تئاترطنزمسئول واحد رفاهی بیمارستان خبر داد: استقبال بی نظیر کارکنان بیمارستان وخانواده های ایشان از سانس اختصاصی نمایش تئاترطنز

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،مهندس خالقی مسئول واحد رفاهی بیمارستان از استقبال بی نظیر کارکنان بیمارستان وخانواده های محترم ایشان از سانس اختصاصی نمایش تئاترطنزخبر داد.