بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و تقدیر از پرستارانحضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و تقدیر از پرستاران
  • حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و تقدیر از پرستارانحضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و تقدیر از پرستاران
  • حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و تقدیر از پرستارانحضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و تقدیر از پرستاران
  • حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و تقدیر از پرستارانحضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و تقدیر از پرستاران

گزارش تصویری