بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • نشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان
  • نشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستاننشست مشترک ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا  در روز پنج شنبه مورخ 5/11/96 نشست مشترک دکترپاکدامن ریاست بیمارستان با سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان با هدف بررسی مسائل ومشکلات مربوط به نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید.

در این نشست صمیمی  ضمن ارائه راهکارهای برونرفت از مشکلات، دکتر پاکدامن بر پیگیری جدی مشکلات بیماران در اسرع وقت و بررسی علل نارضایتی و همچنین افزایش رضایتمندی بیماران وهمراهان ایشان، دستورات لازم صادر نمودند .