بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

   

 

 اهم اقدامات انجام شده از تاریخ 29  دی ماه لغایت 5 بهمن ماه 96

 

***حضور در جلسه اورژانس به ریاست رییس محترم دانشگاه در محل سالن روبهان در تاریخ ۳۰دی ماه

***حضور در جلسه شورای پرستاری به ریاست محترم دانشگاه در تاریخ ۳۰بهمن ماه

***بازدید از بخش اورژانس با حضور رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان در تاریخ ۱بهمن

***حضور در جلسه  نیروی انسانی در واحد کار گزینی دانشگاه  در تاریخ ۱بهمن

***حضور در جلسه ویدیو کنفزانس در رابطه با mcmc در معاونت درمان در تاریخ ۱بهمن

***تبریک روز پرستار و حضور در تمامی بخش های بیمارستان در تاریخ ۳بهمن درهمراهی با:

هیات رئیسه دانشگاه

امام جمعه محترم و هیات همراه

ریاست خدمات پرستاری و هیات همراه از معاونت درمان

ریاست اموزش و پرورش و هیات همراه و ...

***برگزاری جلسه تقدیر از سرپرستاران و سوپروایزرین در تاریخ۳بهمن

***همراهی باعزیزانمهد کودک مهتاب و تبریک روز پرستار- بخش اطفال در تاریخ ۴بهمن

***بازدید از بخش اورژانس در تاریخ ۴بهمن  و ۵بهمن 

***حضور در جلسه مشترک ریاست محترم بیمارستان باسوپروایزرین در تاریخ ۵بهمن

***حضور درنشست مشترک ریاست محترم بیمارستان با سرپرستاران در تاریخ ۵بهمن

***حضور روزانه در دفتر سوپروایزری ودریافت اخرین اقدامات انجام شده بیماران

***دریافت و ارسال نامه در اسرع وقت و پاسخگویی به ارباب رجوع

***بررسی چند پرونده از بخشها و ارسال نواقص ان به افراد مربوطه