بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • دیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستاندیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستان
  • دیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستاندیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستان
  • دیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستاندیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستان
  • دیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستاندیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستان
  • دیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستاندیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستان
  • دیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستاندیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستان
  • دیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستاندیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستان
  • دیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستاندیدار اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجرشهرستان با پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) فسا و عیادت از بیماران بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،همزمان با دهه فجر، اعضای ستاد کارگری گرامیداشت دهه فجربا اهدای شاخه گل و شیرینی  با کادر درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا دیدار واز زحمات ایشان تقدیر کردند واز بیماران بستری در بخش هاعیادت نمودند .

در این بازدیداز مادر شهیدهنرمند شاخص سال 96 استان فارس، دانشجوی شهید دانشگاه علوم پزشکی فسا، شهید فیروزی نیز تفقد وعیادت شد.

گفتنی است این حرکت زیبا توسط اعضای ستاد کارگری شهرستان شامل اداره ها ونهادهای: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فسا، بسیج کارگری، شهرداری وشرکت های: مانی ماس، زرشناس، الماس شهر، سبزاندیشان، محفل مهر یاران سفیر، یوخه حسین ولیک، شرکت آردوپیشگامان سازندگی ،به سرپرستی مهندس ذبیحی ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت .