بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • برگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسابرگزاری نهمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا

   دکتر یوسف غلامپور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا از برگزاری نهمین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان، همزمان با سراسر کشور، در روز پنجشنبه مورخ 19/11/96 در دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد .

دکتر غلامپوردر گفتگو با خبرنگار روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، ابراز داشت: در این آزمون تعداد 30نفر از دانشجویان پزشکی عمومی مقطع اینترنی، در 17 ایستگاه بصورت عملی، تحت نظارت مستقیم ناظر ویژه وزارت بهداشت، توسط اساتید متخصص دانشگاه، مورد ارزیابی قرار گرفتند .

ایشان ادامه داد: این آزمون به منظور سنجش میزان توانمندی دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی انجام می گیرد .

خانم دکتر بهمنیار، دبیر علمی آزمون صلاحیت بالینی نیز به خبرنگار ما گفت : این آزمون، راس ساعت 8صبح آغاز ودر2 مرحله در محیط قرنطینه شده درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) باحضورسرکار خانم نصری، معاون آموزش بالینی بیمارستان وکارشناسان آموزش برگزار شد.

وی در پایان افزود : دکتر خالقی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا، دکتر غلامپور، معاون آموزشی دانشگاه و دکتر پاکدامن، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا نیز ضمن حضور در محل برگزاری آزمون، از نزدیک روند اجرایی آزمون را بررسی نمودند .