بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز چهارشنبه 96/11/25، کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان به ریاست دکترپاکدامن واعضای این کمیته برگزار گردید .

در این جلسه موضوعات ومباحث مختلفی مطرح و در خصوص هریک تصمیمات لازم اتخاذ گردید که " بررسی و بازنگری نوع پوشش بیماران در اتاق های عمل"، "سازماندهی فضای ریکاوری و درهای اتاق عمل به منظور صیانت بیشتر از حریم خصوصی بیماران و ارتقاء رضایتمندی آنها "وهمچنین " آشنایی بیشتر متخصصین گرانقدر با مسائل اخلاقی وموازین شرعی بیماران " از اهم  تصمیمات این جلسه بود .