بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

اهم اقدامات انجام شده  از تاریخ 14 الی 26 بهمن

 

 

 •  بازدید سرزده از اورژانس در ساعت 18الی 20 تاریخ 14 بهمن ماه
 • بازدید از بخش ای سی یو در تاریخ17 بهمن ماه
 • بازدید از اورژانس در تاریخ ۱۷و 19بهمن ماه
 • بررسی نیروهای انسانی حاضر در شیفت و تعداد بیماران با برنامه ماهیانه و حضوردر بخشهای سی سی یو ،پست سی سی یو ،داخلی ،داخلی جراحی،جراحی مردان و زنان،اطفال و زنان در تاریخ19 بهمن ماه
 • حضور در افتتاح بخش ای وی اف و غربالگری سرطان در تاریخ19 بهمن ماه
 • بازدید مستمر در اورژانس
 • حضور در کمیته اخلاق پزشکی در تاریخ 25بهمن ماه
 • بازدید از بخش ای سی یو در تاریخ26 بهمن ماه
 • حضور روزانه در دفتر سوپر وایزری و دریافت  وپیگیری اخرین اقدامات درمانی بیماران
 • بررسی پرونده تعدادی ازبیماران و انجام اقدامات اصلاحی
 • دریافت و ارسال نامه و پاسخگویی به ارباب رجوع در اسرع وقت .