بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز شنبه 96/11/28،نشست مشترک ریاست بیمارستان با رئیس بخش اورژانس ومتخصصین داخلی در خصوص بررسی مشکلات بیماران داخلی بستری شده در بخش اورژانس بستری وتحت نظردر دفترریاست برگزار گردید. 

در راستای ارتقای کیفیت واجرای دستورالعمل جامع اورژانس و افزایش رضایت مندی بیماران  مقرر گردید بیماران هرچه سریعتر توسط اتندینگ مقیم راند و توسط رزیدنت ها واینترنهای محترم همزمان ویزیت گردند .