بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانتشکیل جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته کنترل عفونت باحضور معاون محترم بهداشتی، مدیر آموزش بالینی و معاون آموزش بالینی بیمارستان ،مسئول فنی آزمایشگاه به  ریاست رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) وباحضور سایر اعضا تشکیل جلسه داد .

در این جلسه در خصوص مقاومت های آنتی بیوتیکی بحث و گفتگو گردید .