بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.
  • کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.
  • کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.
  • کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.
  • کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.
  • کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران تشکیل جلسه داد.

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز یکشنبه 6/12/96، کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران به ریاست دکتر پاکدامن رئیس بیمارستان در دفتر ریاست تشکیل جلسه داد .

در این جلسه بر لزوم همکاری پرسنل درمانی وانتظامات و آمادگی لازم در ایام نوروز تاکید وتصمیمات وتمهیدات مقتضی اتخاذ گردید .