بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97
  • تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97
  • تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97
  • تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97
  • تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97
  • تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97
  • تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97تشکیل جلسه کمیته مدیریت خطر, بحران و حوادث وبلایا در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در آستانه سه شنبه آخر سال و ایام نوروز 97

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،امروزیکشنبه 13/12/96 کمیته مدیریت خطر، بحران وحوادث وبلایا به ریاست دکتر پاکدامن وبا حضور اعضای این کمیته با هدف کسب آمادگی و تمهیدات لازم به منظورارائه خدمات مناسب درمانی به مصدومین احتمالی سه شنبه آخر سال96 ( چهارشنبه سوری ) و همچنین ایام آغازین سال 97 وتعطیلات نوروز تشکیل جلسه داد .

در این جلسه بر لزوم همکاری متقابل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان تاکید گردید .

خاطر نشان می گردد اهم موارد وتصمیمات اتخاذ شده به منظورخدمت به مصدومین احتمالی چهارشنبه سوری و تعطیلات نوروز به شرح ذیل می باشد :

1- فعال بودن اتوبوس آمبولانس  اورژانس

2- تسهیل وتسریع امر تحویل مصدومین احتمالی

3- دقت بیش از پیش در چیدمان وآمادگی نیروهای  بخش اورژانس اعم از پزشکان و کادر درمانی و افزایش متناسب نیروها وامکانات در سه شنبه آخر سال

4-آماده باش نیروهای بحران درهمه بخش ها

5- پیش بینی وتمهید لازم جهت مکان پشتیبانی مصدومین احتمالی

6-گزارش دهی دقیق ومنظم آمارهای مورد نیاز به مراکز مختلف طبق استاندارهای موجود