بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینیجلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینی
  • جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینیجلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینی
  • جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینیجلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینی
  • جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینیجلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینی
  • جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینیجلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با سوپروایزرهای بالینی

         به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز یکشنبه 13/12/96سوپروایزرهای بالینی بیمارستان با دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ، نشستی صمیمی داشتند .

گفتنی است در این جلسه، مشکلات بخش های بالینی بررسی شد ودر جهت بهبود فرایند رسیدگی به بیماران و افزایش رضایتمندی مراجعین تصمیماتی اتخاذ گردید.