بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  •  برگزاری آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالوروددر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالوروددر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  •  برگزاری آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالوروددر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالوروددر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  •  برگزاری آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالوروددر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالوروددر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  •  برگزاری آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالوروددر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالوروددر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، آزمون توجیهی ویژه پرسنل جدیدالورود در تاریخ 15/12/96 بانظارت مدیر خدمات پرستاری ومامایی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید .