بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

ویژه کلیه کارکنان محترم بیمارستان ودانشجویان عزیز

 

(1)نام آسمانی حضرت فاطمه " سلام ا... علیها " چیست وبه چه معناست؟(2)نام حضرت فاطمه " سلام ا... علیها " از کدام نام خداوند اقتباس شده است و آن اسم خداوند به چه معناست؟ (3) بهترین صفت برای یک زن از دیدگاه حضرت زهرا" سلام ا... علیها " چیست ؟

 

mosabeghehe milade hazrate zahra.jpg