بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان
  • بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان
  • بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان
  • بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان
  • بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان
  • بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان
  • بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان بررسی روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش هادرنشست هم اندیشی متخصصین جراح با ریاست بیمارستان

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، نشست هم اندیشی متخصصین جراح رشته های مختلف با حضور دکتر سهراب پور، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا و دکتر پاکدامن، ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در روز چهارشنبه مورخ 16/12/96 برگزار گردید.

در این جلسه دکتر توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا و متخصص پاتولوژی،  به تشریح دستورالعمل های وزارت بهداشت درخصوص روند منطقی سازی تجویز خدمات پاراکلینیک و آزمایش ها پرداخت.

در ادامه، حاضرین پیرامون ابعاد مختلف موضوع دستورکار  رایزنی و ضمن هم اندیشی، بر اصلاح روند این خدمات تاکید نمودند.