بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

اهم اقدامات انجام شده  از تاریخ 13 الی 25 اسفندماه 96

 

1-برگزاری نشست با سوپروایزرین با حضور ریاست محترم بیمارستان در تاریخ13 اسفند ماه

2-حضور در جلسه بحران و هماهنگی جهت امادگی روز چهار شنبه سوری در تاریخ13 اسفند ماه

3-بازدید از بخشهای بیمارستان در تاریخ14 اسفند ماه

4-حضور در جلسه هماهنگی درمان در تاریخ14 اسفند ماه

5-حضور در جلسه متخصصین، ارتقای کیفیت و بهره وری ازمایشگاه در تاریخ16 اسفند ماه

6-حضور در مراسم درختکاری در تاریخ15 اسفند ماه

7-حضور در جلسه آزمون پرسنل جدیدالورود در تاریخ15اسفند ماه

8-راند و بازدید از بخشها در تاریخ16 اسفند ماه

9-راند شبانه از بخشها و اورژانس با حضور مدیران محترم داخلی و عمومی در تاریخ17 اسفند ماه

10-حضور در کمیته ۲۴۷معاونت درمان در تاریخ19 اسفند ماه

11-شرکت در شورای امور بانوان با حضور ریاست محترم دانشگاه در تاریخ19 اسفند ماه

12-عیادت از بیماران و بازدید از بخش ها همراه باتوزیع شیرینی باحضور شورای امور بانوان به مناسبت روز زن  در تاریخ19 اسفند ماه

13-حضور در کمیته انتقال خون در تاریخ  22 اسفند ماه

14-حضوردر اولین همایش بزرگداشت روز جهانی رژیم درمانگران شهرستان فسا در سالن غدیر در تاریخ ۲۲اسفند ماه

15-بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان با حضور مدیر محترم داخلی و عمومی در تاریخ23 اسفند ماه

16-راند در شیفت عصر و ارزیابی امادگی تیم بحران ( چهار شنبه سوری ) در تاریخ22 اسفند ماه

17-همراهی با معاون محترم درمان وزارت و هیات همراه در بازدید از بیمارستان در تاریخ23 اسفند ماه

18-جلسه با مسئول بخش سی اس ار و تجهیزات و بررسی مشکلات سی اس ار در تاریخ24 اسفند ماه

19-بازدید مستمر از اورژانس

20-حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات درمانی بیماران

21-دریافت و ارسال نامه ها و پاسخگویی به ارباب رجوع در اسرع وقت

22-پیگیری و بررسی برنامه چیدمان نیروهای بخش ها در ایام تعطیلات نوروز

23-بررسی موارد گزارش حوادث

24-بررسی پرونده و ارسال گزارش ها به مسئولین مربوطه

25-پیگیری نیروی کاردانشجویی جهت قرارداد ۳ماهه بهار و .....