بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا  همزمان با آغازین ساعات سال 1397، آقای علیپور مدیربیمارستان و سرکارخانم مرادی مدیرخدمات پرستاری و مامایی بیمارستان، با حضور در بخش های مختلف بیمارستان ضمن عرض تبریک سال جدید با اهدای شاخه گل و شیرینی، از کادر درمان بیمارستان تقدیر و از بیماران بستری نیز عیادت وتفقد نمودند .

ایشان ضمن اشاره به فعال بودن بخش اورژانس بیمارستان در ایام نوروز، اظهارنمود : باتوجه به تعطیلی غالب مراکز درمانی شهرستان، متخصصین وپزشکان مقیم طب اورژانس و کادر درمان بخش اتفاقات بیمارستان با برنامه ریزی وحضور در بخش، کلیه بیماران ومراجعین را پوشش خواهندداد. امیدکه موجبات افزایش رضایت عمومی مراجعه کنندگان را در برداشته باشد.