بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی


تازه شدن و نوشدن طبیعت وفرارسیدن سال نو فرصتی است برای تغییر بسوی بهتر شدن و رهایی از کهنگی ماندن و توجه به  در گذر بودن ایام ,پس بیاییم در بهتر بودن و بهتر شدن بکوشیم .


نوروزتان مسعود باد