بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • هفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنلهفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنل
  • هفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنلهفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنل
  • هفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنلهفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنل
  • هفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنلهفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنل
  • هفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنلهفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنل
  • هفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنلهفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنل
  • هفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنلهفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنل
  • هفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنلهفتمین روز نوروز 97: حضور دکتر خالقی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)/ تبریک سال نو، عیادت از بیماران ، تقدیر از زحمات پرسنل

         به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر هفتمین روز از سال 1397، دکتر خالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا باحضور دکتر سهراب پور معاون درمان دانشگاه، آقای علیپور و سرکار خانم مرادی، مدیر ومترون بیمارستان در بخش اتفاقات، اورژانس اطفال و بخش اورژانس بستری تحت نظر حاضر شدند وضمن عیادت از بیماران و دیدار با کارکنان، حلول سال جدید را با اهدای شاخه گل وشیرینی به ایشان تبریک گفتند .

گفتنی است دربازدید نوروزی ریاست و معاون درمان دانشگاه ،از نزدیک روند ارائه خدمات به مراجعین ارزیابی  و از تلاش های مجدانه پرسنل خدوم بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تقدیر گردید .

 

news.6173.jpg